PN-EN 17199-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 1: Wymagania i wybór metod badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodologię pomiaru i charakterystyki pylistości materiału masowego, który zawiera lub uwalnia respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA i inne respirabilne cząstki. Ponadto dodatkowo określono warunki środowiskowe, procedurę postępowania z próbkami oraz metodę obliczania i prezentacji wyników. Zostały podane wskazówki dotyczące wyboru metody, którą należy zastosować. Metodologia opisana w niniejszym dokumencie umożliwia: a) ilościowe oznaczanie masowych wskaźników pylistości dla frakcji pyłu istotnych z punktu widzenia zdrowotnego, b) ilościowe oznaczanie liczbowego wskaźnika pylistości oraz współczynnika emisji oraz c) charakterystykę aerozolu wymiarowego cząstek, morfologii oraz składu chemicznego cząstek. UWAGA 1 Obecnie nie ustanowiono systemu klasyfikacji pylistości w odniesieniu do liczby cząstek stałych uwalnianych z materiału. Ostatecznym zamierzeniem jest nowelizacja niniejszego dokumentu i wprowadzenie liczbowego systemu klasyfikacji pylistości kiedy tylko zostanie uzyskana wystarczająco duża liczba danych pomiarowych. Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich materiałów masowych w postaci proszków, granulek lub peletu, zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty i ich agregaty i granulaty NOAA i inne respirabilne cząstki. UWAGA 2 Metoda wytrząsania określona w części 5 niniejszej serii norm nie została jeszcze oceniona w odniesieniu do peletu i granulek. UWAGA 3 Metoda bębna obrotowego i metoda z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego nie zostały jeszcze ocenione w odniesieniu do nanowłókien i nanopłytek. W niniejszym dokumencie nie określono metod oceny uwalniania się cząstek nanokompozytów podczas mechanicznej obróbki (np. kruszenia, cięcia, szlifowania, piłowania).

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17199-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 1: Wymagania i wybór metod badań
Data publikacji 26-06-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 17199-1:2019 [IDT]
ICS 13.040.30