PN-EN 17183:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Charakterystyka osadów ściekowych -- Ocena gęstości osadów ściekowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania gęstości osadów ściekowych (objętościową). Procedura oznaczania gęstości cieczy i stałych frakcji zawiesiny została opisana w Załączniku C. Niniejszy dokument dotyczy zawiesin osadów ściekowych pochodzących z: sieci kanalizacyjnej deszczowej; sieci kanalizacyjnej ścieków miejskich; oczyszczalni ścieków miejskich; oczyszczalni ścieków przemysłowych podobnych do ścieków miejskich [7]; stacji uzdatniania wody. Niniejsza metoda ma również zastosowanie w przypadku osadów ściekowych innego pochodzenia pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnych działań weryfikacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17183:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka osadów ściekowych -- Ocena gęstości osadów ściekowych
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 17183:2018 [IDT]
ICS 13.030.20