PN-EN 17181:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Środki smarowe -- Oznaczanie biologicznej degradacji tlenowej w roztworach wodnych gotowych środków smarowych -- Metoda badań oparta na wytworzonym CO2

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę oznaczania stopnia degradacji tlenowej w gotowych środkach smarowych. Materiał organiczny w gotowym środku smarowym, w warunkach laboratoryjnych, w syntetycznym środowisku wodnym, poddawany jest działaniu materiału inokulacyjnego z aktywowanego szlamu.
Biodegradacja prowadząca do mineralizacji materiału organicznego może być oznaczona przez pomiar uwolnionego CO2 w analizatorze (TOC) całkowitego węgla organicznego. W przeciwieństwie do istniejących metod badań pomiaru uwalnianego CO2, niniejsza metoda wykorzystuje precyzyjną procedurę przygotowania nierozpuszczalnego w wodzie materiału organicznego.
Powyższa metoda dotyczy gotowych środków smarowych, które:
a) są rozpuszczalne w wodzie, nierozpuszczalne w wodzie lub emulgujące, oraz
b) nie są toksyczne i nie hamują rozwoju mikroorganizmów testowych w badanym stężeniu.
Oznaczanie obecności efektów hamujących zostało określone w niniejszym dokumencie.
Niniejsza metoda badania koncentruje się na świeżej wodzie jako środowisku testowym. Badania w wodzie morskiej nie są obecnie objęte w niniejszej metodzie, ale mogą być wprowadzone później.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17181:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Środki smarowe -- Oznaczanie biologicznej degradacji tlenowej w roztworach wodnych gotowych środków smarowych -- Metoda badań oparta na wytworzonym CO2
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
Wprowadza EN 17181:2019 [IDT]
ICS 75.100