PN-EN 17176-5:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

Zakres

W niniejszej części EN17176 podano ogólne właściwości systemów przewodów rurowych
o ściankach litych z zorientowanego, nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-O) przeznaczonych do dostarczania wody
oraz ciśnieniowego odwadniania, kanalizacji i nawadniania które mogą byś stosowane
w gruncie lub na powierzchni, gdzie są chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Określono również parametry badania dla metod badania powołanych
w niniejszej części dokumentu.
UWAGA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do badań systemów przewodów rurowych na miejscu.
W połączeniu z EN 17176-1, EN 17176-2, CEN/TS 17176-3, EN ISO 1452-3 ma zastosowanie do rur z PVC-O, kształtek z PVC-O, ich wzajemnych połączeń oraz połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych lub nie polimerowych przeznaczonych do:
a) magistrali wodociągowych i przyłączy posadowionych w gruncie,
b) naziemnego rozprowadzania wody zarówno na zewnątrz budynków jak i wewnątrz,
c) podziemnego i naziemnego, ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
d) podziemnego i naziemnego, ciśnieniowego nawadniania
Połączenia z innych materiałów powinny być zgodne z własnymi normami w odniesieniu
do przydatności wymagań wyszczególnionych
w niniejszym dokumencie.
Ma zastosowanie do systemów przewodów rurowych przeznaczonych do dostarczania wody
o maksymalnie dopuszczalnym ciśnieniem (PFA) do 25 bar włącznie. Systemy przewodów rurowych zgodne z tym dokumentem są przeznaczone do przesyłania zimnej wody do
45 ˚C włącznie i w szczególności w tych zastosowaniach, gdzie szczególne wymagania użytkowe takie jak obciążenia udarowe
i fluktuacje ciśnienia są stosowane.
Dla temperatur pomiędzy 25 °C a 45 °C,
ma zastosowanie EN 17176-2:2018, Rysunek C.1.
UWAGA Nabywca lub opracowujący specyfikację jest odpowiedzialny za wybór w tym zakresie z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17176-5:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 17176-5:2019 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45