PN-EN 17176-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej część EN 17176 podano materiałowe właściwości systemów przewodów rurowych o ściankach litych z zorientowanego, nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-O) przeznaczonych do dostarczania wody
oraz ciśnieniowego odwadniania, kanalizacji
i nawadniania które mogą byś stosowane
w gruncie lub na powierzchni, gdzie są chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
W połączeniu z EN 17176-2, CEN/TS 17176-3, EN ISO 1452-3 ma zastosowanie do rur z PVC-O, kształtek z PVC-O, ich wzajemnych połączeń oraz połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych lub nie polimerowych przeznaczonych do:
a) magistrali wodociągowych i przyłączy posadowionych w gruncie,
b) naziemnego rozprowadzania wody zarówno na zewnątrz budynków jak i wewnątrz,
c) podziemnego i naziemnego, ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
d) podziemnego i naziemnego, ciśnieniowego nawadniania
Połączenia z innych materiałów powinny być zgodne z własnymi normami w odniesieniu
do przydatności wymagań wyszczególnionych
w EN 17176-5.
Ma zastosowanie do systemów przewodów rurowych przeznaczonych do dostarczania wody
o maksymalnie dopuszczalnym ciśnieniem (PFA) do 25 bar włącznie. Systemy przewodów rurowych zgodne z tym dokumentem są przeznaczone do przesyłania zimnej wody do
45 ˚C włącznie i w szczególności w tych zastosowaniach, gdzie szczególne wymagania użytkowe takie jak obciążenia udarowe
i fluktuacje ciśnienia są stosowane.
Dla temperatur pomiędzy 25 °C a 45 °C, ma zastosowanie EN 17176-2:2018, Rysunek C.1.
UWAGA Nabywca lub opracowujący specyfikację są odpowiedzialni za wybór w tym zakresie z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17176-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 17176-1:2019 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45