PN-EN 17164:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Ścianki wspinaczkowe/formy do boulderingu do stosowania w wodzie na basenach do użytku publicznego -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i obsługi

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dla ścianek wspinaczkowych/form do boulderingu, które są usytuowane pionowo i/lub wystają nad wodą do stosowania w wodzie na basenach do użytku publicznego jako uzupełnienie ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN 13451-1. Z tego względu zaleca się, aby dokument ten czytać łącznie z EN 13451-1. Określono także wymagania odnośnie do użytkowania, obsługi oraz konserwacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie dla ścianek wspinaczkowych/form do boulderingu na klasyfikowanych basenach pływackich jak określono w EN 15288-1.
Niniejsza norma nie ma zastosowania dla ścianek wspinaczkowych/form do boulderingu na basenach do użytku domowego.
Niniejsza norma ma ograniczone zastosowanie w przypadku obszarów wodnych, które składają się z wydzielonych obszarów rzek, jezior lub morza. Zaleca się, aby stosować się do wymagań w zakresie projektowania, metod pracy i obsługi, na tyle, na ile jest to odpowiednie. Niniejsza norma nie dotyczy sztucznych ścianek wspinaczkowych według EN 12572 (wszystkie części) oraz nadmuchiwanych ścianek wspinaczkowych/form do boulderingu według EN ISO 25649-6.
W przypadku aspektów, które ujęte są także w EN 13451-10, wymagania w niniejszej normie EN mają pierwszeństwo nad wymaganiami w EN 13451-10.
UWAGA W niniejszej normie „wspinaczka" i „bouldering" stosowane są jako synonimy.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17164:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Ścianki wspinaczkowe/formy do boulderingu do stosowania w wodzie na basenach do użytku publicznego -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i obsługi
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 17164:2018 [IDT]
ICS 97.220.10