PN-EN 17161:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Projektowanie dla wszystkich – Dostępność po zastosowaniu podejścia „projektowanie dla wszystkich” w odniesieniu do wyrobów, dóbr i usług – Poszerzanie zakresu użytkowników

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, które umożliwiają organizacji projektowanie, opracowywanie i dostarczanie wyrobów, dóbr lub usług, tak aby były one dostępne, rozumiane i używane przez jak najszerszą grupę użytkowników, w tym osoby niepełnosprawne. W niniejszym dokumencie określono wymagania i zalecenia, które umożliwiają organizacji poszerzanie zakresu użytkowników, przez identyfikację różnorodnych potrzeb, cech, możliwości i preferencji, z bezpośrednim lub pośrednim angażowaniem użytkowników, a także wykorzystaniem wiedzy na temat dostępności w swoich procedurach i procesach. W niniejszym dokumencie określono wymagania, które mogą umożliwić organizacji spełnienie odpowiednich wymagań ustawowych i wykonawczych w odniesieniu do dostępności swoich wyrobów, dóbr lub usług. Wymagania określone w niniejszym dokumencie są ogólne i mają mieć zastosowanie do wszystkich istotnych części wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju, wielkości lub wyrobów, dóbr lub świadczonych usług. Niniejszy dokument promuje dostępność, zgodnie z podejściem "projektowanie dla wszystkich" w głównych wyrobach, dobrach i usługach oraz ich współdziałanie z technologiami wspomagającymi. Niniejszy dokument nie zawiera specyfikacji technicznych projektu i nie oznacza jednolitości w projektowaniu lub funkcjonalności wyrobów, dóbr i usług.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17161:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie dla wszystkich – Dostępność po zastosowaniu podejścia „projektowanie dla wszystkich” w odniesieniu do wyrobów, dóbr i usług – Poszerzanie zakresu użytkowników
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 1, Osób Niepełnosprawnych
Wprowadza EN 17161:2019 [IDT]
ICS 01.120, 11.180.01, 13.180