PN-EN 17138:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Metody i materiały stosowane do czyszczenia porowatych materiałów nieorganicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące wyboru specyfikacji technicznych w celu optymalizacji procesu czyszczenia. Podstawowe wymagania dla każdej określonej metody czyszczenia podano w celu umożliwienia zaadaptowania jej do określonego przypadku zabiegu. Celem czyszczenia może być usunięcie jakiejkolwiek kombinacji niechcianych materiałów, takich jak: zdegradowane powłoki ochronne, powierzchniowe lub płytko osadzone materiały, które stanowią w danej chwili lub w przyszłości zagrożenie dla zachowania obiektu, materiały które obniżają czytelność obiektu lub mają charakter zniekształcający, osady które uznaje się za niezgodne z zabytkowym charakterem obiektu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17138:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Metody i materiały stosowane do czyszczenia porowatych materiałów nieorganicznych
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 311, Konserwacji Dóbr Kultury
Wprowadza EN 17138:2018 [IDT]
ICS 97.195