PN-EN 17127:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania zapewniające interoperacyjność publicznych punktów tankowania wodoru, w tym procedury tankowania, w celu dostarczenia gazowego wodoru do pojazdów drogowych (np. pojazdów elektrycznych z ogniwem paliwowym).

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności dla całej stacji tankowania wodoru (HRS), odniesione do obowiązującego prawodawstwa europejskiego i krajowego, nie są zawarte w niniejszym dokumencie.

UWAGA Wskazówki do rozpatrzenia dla stacji tankowania wodoru (HRS) podano w ISO/TS 19880-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17127:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 17127:2018 [IDT]
ICS 71.100.20, 27.075