PN-EN 17119:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Badania nieniszczące -- Badania termograficzne -- Termografia aktywna

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano procedury badań nieniszczących metodami termografii aktywnej. Procedury badawcze mogą być stosowane do różnych materiałów (np. kompozytów, metali i powłok) i są wskazane, ale nie ograniczają się do: wykrywania nieciągłości (np. otworów, pęknięć, wtrąceń, rozwarstwień); określania grubości warstwy lub części; określania i porównywania właściwości termofizycznych. W niniejszej normie opisano zasady gromadzenia i analizę danych dla termografii aktywnej oraz podano wytyczne dotyczące poprawnego wyboru źródła wzbudzania. Nie zdefiniowano kryteriów akceptacji. Termografia aktywna wykorzystywana jest w produkcji przemysłowej (np. materiałach kompozytowych, do części: pojazdów, silników, elektrowni; technologii połączeń, wyrobach elektrycznych), utrzymaniu i naprawie (np. w kosmonautyce, elektrowniach, budownictwie lądowym).

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17119:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania termograficzne -- Termografia aktywna
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN 17119:2018 [IDT]
ICS 19.100