PN-EN 17116-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 2: Suszarki bębnowe okresowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono właściwości suszarek bębnowych pralniczych okresowych i podano stosowane metody badania tych właściwości pod względem ładowności, zużycia energii i wydajności. Zalecenia niniejszej projektu mają zastosowanie do projektowania zakupów suszarek bębnowych okresowych, których objętość użytkowa netto wynosi 1000 dm3 (litrów) względnie 40 kg i więcej. Dodatkowo, zaleca się określenie zużycia energii i wydajności według Dyrektywy 2009/125 UE. Ponadto, norma określa normatywne metody pomiaru zasadniczych właściwości użytkowych profesjonalnych suszarek bębnowych Niniejszy projekt nie obejmuje wymagań bezpieczeństwa (patrz EN ISO 10472-4)

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17116-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 2: Suszarki bębnowe okresowe
Data publikacji 26-04-2019
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 23, Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
Wprowadza EN 17116-2:2018 [IDT]
ICS 97.060