PN-EN 17110:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zawór odpowietrzający kolektora pary

Zakres

Niniejszym dokumentem objęto zawór odpowietrzający kolektora pary stosowany do zapewnienia kontrolowanego odpowietrzania kolektora pary do atmosfery. Określono wymagania funkcjonalne i wymiary krytyczne zaworu odpowietrzającego kolektora pary. Określono również badania niezbędne do sprawdzenia zgodności wyposażenia z niniejszą normą. Wyposażenie eksploatacyjne określone w niniejszej normie nadaje się do stosowania z płynnymi produktami naftowymi i innymi substancjami niebezpiecznymi klasy 3 według ADR [1], których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 °C włącznie z benzyną i które nie zostały zakwalifikowane jako trujące lub żrące.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17110:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zawór odpowietrzający kolektora pary
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 17110:2018 [IDT]
ICS 23.020.20, 13.300, 23.060.99