PN-EN 17095:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Kolejnictwo -- Utrzymanie taboru kolejowego -- Dokumentacja utrzymania

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano wymagania w odniesieniu do treści zapisów dotyczących utrzymania pojazdów szynowych oraz wytycznych służących pomocą stronom zaangażowanym w proces utrzymywania w związku z wypełnianiem ich obowiązków,
a w szczególności do:
– dokumentu, że utrzymanie było zlecone właściwie;
– dokumentu, że utrzymanie było dostarczone zgodnie z porządkiem zamówienia.
Następujące kwestie znajdują się poza zakresem niniejszego dokumentu:
– zarządzanie dokumentacją niezbędną do planowania i przeprowadzenia utrzymania (np.: inicjowanie zaplanowanej konserwacji lub zawiadomienia o usterce zgłoszonej przez załogę pociągu);
– zarządzanie zawiadomieniami o błędach generowanych przez pokładowe systemy diagnostyczne;
– zarządzanie dokumentacją związane z interakcją między przedsiębiorstwami kolejowymi i ECM (np.: przywrócenie do eksploatacji).

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17095:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Utrzymanie taboru kolejowego -- Dokumentacja utrzymania
Data publikacji 08-05-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 17095:2019 [IDT]
ICS 45.060.01