PN-EN 1709:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji i instrukcje dotyczące konserwacji i badań ruchowych oraz sprawdzeń

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania bezpieczeństwa, które powinny być spełnione w odniesieniu do badań przed przekazaniem do eksploatacji oraz w instrukcjach dotyczących konserwacji i badań ruchowych oraz sprawdzeń osobowych kolei linowych. Niniejszy dokument jest stosowany do różnych typów kolei i uwzględnia środowisko ich pracy. Zawiera również wymagania dotyczące zapobiegania wypadkom oraz ochrony pracowników bez uszczerbku dla stosowania przepisów krajowych. Pozostają niezmienione przepisy krajowe dotyczące prawa budowlanego lub przepisy budowlane lub przepisy, które zapewniają ochronę określonym grupom osób, jak również krajowe przepisy dotyczące badań, badań odbiorczych przed rozpoczęciem obsługi pasażerów, konserwacji i badań ruchowych. Norma nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do transportu towarów ani do dźwigów. Postanowienia Rozdziału 5 stosuje się do środków, które należy przedsięwziąć przed oddaniem do eksploatacji kolei linowej, a postanowienia Rozdziałów 6 i 7 dotyczą środków, które należy podjąć podczas ruchu. Niniejszy dokument nie dotyczy osobowych kolei linowych, które zostały wyprodukowane przed publikacją niniejszej EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1709:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji i instrukcje dotyczące konserwacji i badań ruchowych oraz sprawdzeń
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 1709:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1709:2006 - wersja polska
ICS 45.100