PN-EN 17085:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę uzyskania reprezentatywnych próbek z partii papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu do badania w celu określenia, czy ich skład i jakość są zgodne z wymaganiami EN 643 i/lub innych specyfikacji.
W niniejszym dokumencie określono również położenie sond, gdy wykonywane są pomiary in situ.
Określono procedury pobierania próbek, które mają zastosowanie, gdy pobieranie próbek przeprowadza się w celu rozwiązania kwestii zgodności oraz, które mogą stanowić element dyskusji handlowej pomiędzy kupującym a sprzedawcą partii papieru i tektury przeznaczonej do recyklingu, w dowolnym punkcie łańcucha dostaw, w przypadku gdy procedury te nie zostały określone w umowie pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
Niniejszy dokument nie jest specjalnie przeznaczony do rutynowej kontroli procesów lub jakości, ale opisane procedury mogą być wykorzystane do stworzenia podstawy porozumienia pomiędzy dostawcą a kupującym.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania, jeśli materiał nie jest przeznaczony do recyklingu.
Metoda ta nie jest przeznaczona do określania zmienności wewnątrz partii, jednak ogólne zasady pobierania próbek mogą być stosowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17085:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 17085:2019 [IDT]
ICS 85.060