PN-EN 1708-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym

Zakres

Celem niniejszej Normy Europejskiej jest przedstawienie przykładów pewnych i zaakceptowanych połączeń spawanych mających zastosowanie do spawanych elementów stalowych nie obciążonych ciśnieniem wewnętrznym. Nie jest to promowanie standaryzacji połączeń, które mogą być uznane za obowiązkowe oraz nie jest to w jakikolwiek sposób ograniczenie rozwoju. W razie konieczności należy rozważyć wymagania dotyczące nośności, przydatności do określonych celów, naprężeń zmęczeniowych i korozji.
Niniejsza norma zawiera przykłady połączeń spawanych wykonanych przez zastosowanie następujących procesów spawania (numery procesów zgodnie z normą EN ISO 4063):
- Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (111);
- Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114);
- Spawanie łukiem krytym (12);
- Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131);
- Spawanie MAG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135);
- Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu aktywnego (136);
- Spawanie MAG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu aktywnego (138);
- Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (132);
- Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu obojętnego (133);
- Spawanie TIG; Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (14).
Inne procesy są do zastosowania na drodze porozumienia.
Pozostałe wymagania należy rozważyć zgodnie z istniejącymi normami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1708-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 1708-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1708-2:2004 - wersja polska
ICS 25.160.40