PN-EN 17075:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Jakość wody -- Wymagania ogólne i procedury sprawdzania urządzeń do monitorowania wody -- Urządzenia pomiarowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania i procedury sprawdzania przenośnych i stacjonarnych urządzeń pomiarowych, które wykorzystywane są do pomiarów właściwości fizycznych i chemicznych wody na stanowiskach roboczych in-line oraz online. Dokument nie obejmuje testów do badań chemicznych oraz analizatorów laboratoryjnych. Wymagania ogólne obejmują udogodnienia, które powinny posiadać urządzenia pomiarowe (MD), aby spełniać wymagania użytkowników, a także informacje, które powinny być zawarte w dołączonej dokumentacji. Procedury sprawdzania określają jednolite metody, które powinny być wykorzystane do określenia kluczowych parametrów charakterystyki pracy MD. Badania powinny obejmować pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Uznano, że dla niektórych urządzeń pewne procedury badawcze nie mają zastosowania. Określono procedury statystyczne do oceny wyników badań. Przykładowe wartości charakterystyki pracy dla wybranych MD do monitorowania ścieków odprowadzanych i wód odbierających ścieki wyszczególniono w Załączniku A jako wskazówki. Niniejszy dokument wymaga od producenta MD dostarczenia większej ilości danych technicznych do weryfikacji niż norma EN ISO 15839:2006 [7]. W związku z tym EN ISO 15839 [7] będzie pomocna dla producentów dążących do scharakteryzowania nowego urządzenia, natomiast niniejszy dokument jest bardziej skoncentrowany na wymaganiach dotyczących sprawdzenia przez użytkownika deklaracji producenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17075:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wymagania ogólne i procedury sprawdzania urządzeń do monitorowania wody -- Urządzenia pomiarowe
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 17075:2018 [IDT]
ICS 13.060.45