PN-EN 17067:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Maszyny leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące radiowych pilotów sterujących

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, zarówno wspólne jak i specyficzne dla maszyny, dotyczące systemów sterowania bezprzewodowego, przeznaczonych do następujących maszyn leśnych:
- leśne wciągarki linowe, zgodne z ISO 19472, wciągarki do łuparek do drewna;
- maszyny samobieżne dla leśnictwa zgodne z EN ISO 11850 (maszyny do ścinania, przemieszczania i rozkroju, forwardery, ładowarki dłużycy, skiddery, procesory, maszyny do pozyskania drewna/harvestery, rozdrabniacze/rębarki oraz maszyny wielofunkcyjne o tego typu konstrukcji, jak opisano w ISO 6814); część stanowiąca normy określa wymagania zasadnicze dotyczące funkcji jazdy maszyny;
- mobilne wyciągi do pozyskiwania dłużycy, odpowiadające EN 16517;
- łuparki do drewna i zespolone łuparki do drewna opałowego zgodnie z EN 609-1:2016, 5.9.2.1 Maszyny rębarki według EN 13525 i maszyny rębarki z mechanicznymi systemami podawania, do wytwarzania zrębków drewna i maszyny rozdrabniające/młynki;
- ładowarki wysięgnikowe leśne ( może wysięgniki ładujące leśne – bo chodzi tu raczej o zespól niż o samodzielną maszynę, co zaznaczono w ostatnim zdaniu akapitu) i podobne urządzenia stosowane w maszynach leśnych samobieżnych i przyczepach, zgodne z EN ISO 11850 oraz, jak wskazano powyżej, do przewozu kłód drewna, załadunku kłód drewna, załadunku towarów leśnych lub produktów leśnych, jak również do przewożenia i rozmieszczania kombajnów do pozyskiwania drewna, osprzętu ścinającego, maszyn do ścinania i przenoszenia, osprzętu, głowic ścinających, układów pił z chwytakami z funkcją ładowania lub bez, lub podobnych urządzeń i maszyn, o ile nie są one objęte normą EN 12999. Ładowarki wysięgnikowe leśne mogą być elementem składowym maszyny leśnej, na której są zamontowane.
Niniejszy dokument dotyczy istotnych zagrożeń (wymienionych w załączniku ZA), niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń mających związek z bezprzewodowymi systemami sterowania wykorzystywanymi w wyżej wymienionych maszynach leśnych, jeżeli są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użytkowania niewłaściwego przewidzianego przez producenta.
UWAGA Ogólne wymagania dotyczące bezprzewodowego sterowania maszyną są podane w normie EN 62745 i mają one zastosowanie do bezprzewodowych systemów sterowania maszynami leśnymi.
Ten dokument dotyczy tylko pracy maszyn, która jest sterowana zdalnie. Środki redukcji ryzyka (ochronne) związane z operacjami wykonywanymi przez maszynę są określone w normach przedmiotowych dla danej maszyny.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do systemów sterowania bezprzewodowego dla maszyn leśnych wyprodukowanych przed datą jego opublikowania

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17067:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Maszyny leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące radiowych pilotów sterujących
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 17067:2018 [IDT]
ICS 65.060.80