PN-EN 17064:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Zapobieganie i walka z pożarem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa stosowane w celu zapobiegania i zwalczania pożaru w urządzeniach osobowych kolei linowych. W niniejszej normie określono zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i zwalczania pożarów w zakresie projektowania, eksploatacji i konserwacji urządzeń kolei linowych oraz instrukcji ruchowych i konserwacji. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie istniejących norm, wymienionych w przedmowie, wyłącznie w odniesieniu do aspektów zapobiegania i zwalczania pożaru. Niniejsza norma nie ma zastosowania do urządzeń przeznaczonych do transportu towarów ani do dźwigów.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17064:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Zapobieganie i walka z pożarem
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 17064:2018 [IDT]
ICS 45.100