PN-EN 17059:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Linie galwaniczne i anodyzacyjne -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano wszystkie znaczące zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i przypadki dotyczące galwanicznych i anodyzacyjnych linii, które są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodne z przewidywanymi warunkami wytwarzania. Ponadto procedury dotyczące badań i pomiarów związanych z wymaganiami bezpieczeństwa, oceniające wyposażenie a także minimum wymagań obsługi są tu wymienione.
Dla lepszej informacji o liniach galwanicznych i liniach anodyzacyjnych są użyte w tej normie określenia dotyczące maszyn. Niniejszy dokument zawiera również informacje dotyczące projektowania i konstruowania linii galwanicznych i anodyzacyjnych łącznie z systemami transportowymi niezbędnymi do obróbki powierzchniowej wyrobów przemysłowych przy użyciu nieorganicznych lub organicznych elektrolitów względnie przy pomocy innych procesów chemicznych.
Linie galwaniczne i linie anodyzacyjne w terminologii niniejszej normy są uszeregowane w procesy poprzez:
- elektrolityczną obróbkę wyrobów (np. odtłuszczanie, pasywacja, elektrowytrawianie, polerowanie, elektropolerowanie i wybłyszczanie, suszenie);
- mokrą obróbkę chemiczną wyrobów (np. odtłuszczanie, pasywowanie, chemiczne polerowanie, wytrawianie, grawirowanie, czernienie);
- elektrolityczne i nieelektrolityczne osadzanie metali, gładkich niemetalicznych wyrobów powodujących przewodzenie prądu elektrycznego, wytworzone przez odpowiednią obróbkę;
- zmiana składu substancji na powierzchni metalicznego wyrobu np. polerowanie, czernienie, fosforowanie, chromowanie;
- anodyzowanie (utlenianie anodowe);
uwzględniając zbiorniki pukające i odpowiednie urządzenia transportowe (dźwigi), gdzie wyroby są podnoszone do albo ze zbiorników.
W niniejszym dokumencie wyróżniono następujące rodzaje linii galwanicznych:
Typ 1: ręczne lub galwaniczne
Typ 2: półautomatyczne linie
Typ 3: w pełni zautomatyzowane linie
Ponadto wyszczególniono urządzenia, oznakowania oraz wymagane dla użytkowników informacje.
Niniejszy dokument nie dotyczy narażeń związanych z częściami maszyn powyżej kategorii 1 wg PED.
Niniejszy dokument nie może być stosowany do:
- systemów transportowych w liniach karuzelowych;
- urządzeń do przygotowania i obróbki wodnej oraz niszczenia wodnego;
- maszyn do pokrywania zanurzeniowego oraz galwanizowania cieczami organicznymi materiałów powłokowych [EN 12581];
- poziomych linii galwanicznych (np. obwodów drukowanych, tablic, wytrawiania, nawijania na szpule, ciągłych linii galwanicznych);
- maszynerii do czyszczenia powierzchni i wstępnej obróbki powierzchni wyrobów przemysłowych przy użyciu cieczy lub pary [EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4].

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17059:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Linie galwaniczne i anodyzacyjne -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 262, Obróbki Cieplnej Metali
Wprowadza EN 17059:2018 [IDT]
ICS 25.220.20