PN-EN 17054:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Wielojęzyczny słownik biometryczny oparty na angielskiej wersji językowej ISO/IEC 2382-37:2012

Zakres

Niniejszy dokument stanowi systematyczny opis pojęć z dziedziny biometrii odnoszących się do rozpoznawania istot ludzkich i ujednolica różne terminy stosowane w istniejących wcześniej normach dotyczących biometrii z terminami preferowanymi, a tym samym precyzuje stosowanie terminów w tej dziedzinie.
Wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu są pojęcia (reprezentowane przez terminy) dotyczące technologii informatycznej, rozpoznawania wzorców, biologii, matematyki, itp. Biometria korzysta z tych dziedzin wiedzy jako podstawy.
Zasadniczo, terminy specyficzne dla określonych metod biometrycznych są poza zakresem niniejszego dokumentu.
Słowa pogrubione są określone w niniejszym dokumencie. Słowa, które nie są pogrubione, są rozumiane w ich naturalnym znaczeniu językowym.
Wiarygodnym źródłem stosowania naturalnego języka w odniesieniu do terminów w niniejszym dokumencie jest Concise Oxford English Dictionary (COD), Thumb Index Edition (wydanie dziesiąte, poprawione, 2002). Słowa stosowane w ich naturalnym znaczeniu językowym nie podlegają dalszym wyjaśnieniom w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17054:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Wielojęzyczny słownik biometryczny oparty na angielskiej wersji językowej ISO/IEC 2382-37:2012
Data publikacji 06-08-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza EN 17054:2019 [IDT]
ICS 01.040.35, 35.240.15