PN-EN 17023:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kolejnictwo -- Utrzymanie pojazdów szynowych -- Tworzenie i modyfikacja planu utrzymania

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodologię oraz elementy brane pod uwagę przy tworzeniu i modyfikacji planu utrzymania pojazdów łącznie z jego walidacją. W niniejszym dokumencie opisano ogólne wymagania (wykaz danych wejściowych, strukturę i zawartość) planu utrzymania.
W celu utworzenia i modyfikacji planu utrzymania niniejszy dokument zawiera:
- przygotowanie i wybór dokumentów oraz danych wejściowych;
- analizę danych wejściowych i opracowanie planu utrzymania aż do jego walidacji;
- procesy, których należy przestrzegać, aby stworzyć plan utrzymania;
- przyczyny kontrolowania aktualnego planu utrzymania;
- ocenę ryzyka i procesy, których należy przestrzegać aby zmodyfikować plan utrzymania;
- warunki monitorowania (np.: metody uzasadniania, weryfikacji, walidacji, dokumentacja, role, umiejętności i wiedza).
Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do utrzymania prewencyjnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17023:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Utrzymanie pojazdów szynowych -- Tworzenie i modyfikacja planu utrzymania
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 17023:2018 [IDT]
ICS 45.060.01