PN-EN 17009:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Podłogi z materiałów lignocelulozowych innych niż drewno -- Charakterystiki, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowania

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano i określono istotne charakterystyki, wymagania i odpowiednie metody badań do wyznaczana przydatności podłóg, posiadających co najmniej warstwę wierzchnią wykonaną z materiałów lignocelulozowych innych niż drewno. Niniejszy dokument dotyczy litych i wielowarstwowych produktów podłogowych do użytku wewnętrznego oraz do całkowicie zamkniętych obiektów transportu publicznego.
Niniejszy dokument zawiera również dodatkowe definicje wyrobu, wymagania dotyczące tolerancji wymiarów i inne specyfikacje techniczne dla konkretnych wyrobów podłogowych wykonanych z materiału lignocelulozowego innego niż drewno, takiego jak: wyroby podłogowe z bambusa.
Niniejszy dokument obejmuje wyroby przeznaczone do montażu jako podłogi samonośne lub podtrzymywane na listwach podłogowych lub do instalowania pływającego lub klejonego na podłożu.
Niniejszy dokument uwzględnia także ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych oraz wymagania dotyczące znakowania tych wyrobów.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów podłogowych wykonanych z materiałów lignocelulozowych innych niż drewno, które mogą być zarówno impregnowane w celu poprawy reakcji na ogień lub odporności na działanie czynników biologicznych, jak i nieimpregnowane.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- wyrobów podłogowych produkowanych specjalnie dla ulepszonych odczuć dotykowych i rozpoznawalności;
- drewnianych wyrobów podłogowych objętych normą EN 14342;
- laminowanych wyrobów podłogowych objętych normą EN 14041.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17009:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Podłogi z materiałów lignocelulozowych innych niż drewno -- Charakterystiki, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowania
Data publikacji 08-05-2019
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 17009:2019 [IDT]
ICS 97.150