PN-EN 17002:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego

Zakres

Specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego (TSPS) jest dokumentem systemu zapewnienia jakości o decydującym znaczeniu w organizacji produkcji przy wytwarzaniu powłok natryskiwanych cieplnie.
W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania, które należy zamieścić w treści specyfikacji procedury natryskiwania cieplnego. Stosując specyfikację procedury natryskiwania cieplnego należy spełnić wymagania specyfikacji powłoki. W celu zapewnienia identyfikowalności specyfikację procedury natryskiwania cieplnego należy dokumentować i powiązać z daną częścią.
Badania i zakres badań powinien określić wytwórca powłoki w osobnym planie badań zgodnie z wymaganiami specyfikacji powłoki.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17002:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego
Data publikacji 08-11-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 17002:2018 [IDT]
ICS 25.220.20