PN-EN 17001:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja powłoki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, jakie należy podać w specyfikacji powłoki natryskiwanej cieplnie. Ma ona zastosowanie do części i przedmiotów obrabianych wykonanych z materiałów niemetalowych, które częściowo lub całkowicie pokryto powłokami natryskiwanymi cieplnie. Powłoki takie mogą być wykonane z metali, ceramiki metalowej, ceramiki tlenkowej lub tworzyw sztucznych. Dodatkowe wymagania nie związane z powłoką, a stawiane wytwórcy powłoki, należy zamieścić w specyfikacji powłoki określając warunki techniczne dostawy zgodnie z EN ISO 12670.
Wymagania określone w niniejszej normie powinna również spełniać sporządzona przez wytwórcę powłoki specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego (TSPS) powiązana z daną częścią. W celu zapewnienia identyfikowalności specyfikację procedury natryskiwania cieplnego należy dokumentować i powiązać z daną częścią. Szczegóły, patrz EN 17002.
Spełnienie wymagań specyfikacji powłoki przy zastosowaniu specyfikacji procedury natryskiwania cieplnego można udowodnić przez wykonanie kwalifikacji procedury powiązanej z daną częścią zgodnie z EN 15648.
Jeżeli klient nie jest w stanie określić szczegółowych wymagań dla powłoki, to należy je uzgodnić z kontrahentem w oparciu o wymagania stawiane powłokom natryskiwanym – np. zużycie cierne w wysokich temperaturach – oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenie kontrahenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17001:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja powłoki
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 17001:2018 [IDT]
ICS 25.220.20