PN-EN 16966:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty –- Parametry stosowane takie jak stężenie liczbowe, stężenie powierzchniowe i stężenie masowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zastosowanie różnych parametrów pomiaru narażenia inhalacyjnego na NOAA podczas podstawowej i kompleksowej oceny zgodnie z opisem zawartym w EN 17058 [1]. Niniejszy dokument przedstawia następstwa wyboru parametrów pomiaru cząstek w celu wyrażenia narażenia inhalacyjnego na NOAA zawieszonych w powietrzu, np. uwalniane z nanomateriałów1 oraz przedstawia zasady działania, zalety i wady różnych technik pomiarowych do określania różnych parametrów aerozoli. Potencjalne problemy i ograniczenia zostały opisane i należy je uwzględnić, gdy w przyszłości zostaną przyjęte wartości graniczne narażenia zawodowego i będą przeprowadzone pomiary zgodności.
Szczegółowe informacje zostały podane głównie w odniesieniu do następujących parametrów/technik pomiarowych:
— Liczbowe/Kondensacyjne Mierniki Cząstek wykorzystujące detekcję optyczną;
— Rozkład wielkości/systemy różnicowej analizy ruchliwości wykorzystujące ruchliwość elektryczną;
— Powierzchnia/ładunek elektryczny na dostępnej powierzchni cząstek;
— Masowe/analizy chemiczne (np. Spektrometria Mas sprzężona z Plazmą Wzbudzaną Indukcyjnie (ICP-MS), Fluorescencja Rentgenowska (XRF)) na próbkach rozdzielonych pod względem wielkości (np. za pomocą impaktorów lub dyfuzji).
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za wybór metod pomiarowych do oceny narażenia na NOAA zawieszonych w powietrzu.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16966:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty –- Parametry stosowane takie jak stężenie liczbowe, stężenie powierzchniowe i stężenie masowe
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 16966:2018 [IDT]
ICS 13.040.30