PN-EN 16930:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie karbadoksu i olaquindoksu metodą HPLC/UV

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV) z detekcją UV dla jednoczesnego oznaczania zawartości dwóch stymulatorów wzrostu - karbadoksu i olaquindoksu w paszach i surowcach paszowych na poziomie od granicy oznaczalności do 100 mg/kg.
Granica oznaczalności niniejszej metody została określona na niżej niż 3 mg/kg w przypadku olaquindoksu i niżej niż 4 mg/kg w przypadku karbadoksu.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16930:2017-08 - wersja polska
Tytuł Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie karbadoksu i olaquindoksu metodą HPLC/UV
Data publikacji 10-12-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 16930:2017 [IDT]
ICS 65.120