PN-EN 16923:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania toksyny T-2 i toksyny HT-2 w ziarnie zbóż i produktach na bazie ziarna zbóż np. owsa, przeznaczonych do żywienia niemowląt i małych dzieci, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (MS/MS) po oczyszczaniu za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) [5].
Metoda została zwalidowana dla toksyny HT-2 w mące owsianej na poziomie 9,3 µg/kg i 28,1 µg/kg, płatkach owsianych na poziomie 16,5 µg/kg i 21,4 µg/kg oraz zbożowych płatkach śniadaniowych (zawierających płatki owsiane) na poziomie 8,1 µg/kg i dla toksyny T-2 w mące owsianej na poziomie 4,4 µg/kg i 8,3 µg/kg, płatkach owsianych na poziomie 4,9 µg/kg i 6,6 µg/kg oraz płatkach śniadaniowych (zawierających płatki owsiane) na poziomie 3,5 µg/kg.
Doświadczenia laboratoryjne [6] wykazały, że metoda ma także zastosowanie do materiałów bardzo pęczniejących (suche kasze na bazie ziarna owsa i skrobie modyfikowane), ale nie zostało to sprawdzone w badaniu walidacyjnym metody. Szczegóły przedstawiono w 6.3.
Metoda może być także stosowana do produktów owsianych dla wyższych poziomów toksyny T-2- i toksyny HT-2. W takim przypadku wymagane jest uwzględnianie etapu rozcieńczania [6].
Metoda może być także stosowana do ziarna zbóż i przetworów zbożowych, np. na bazie pszenicy, jęczmienia i ryżu, przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. W takim przypadku wymagana jest wewnętrzna walidacja metody dla każdego materiału. Podczas badań międzylaboratoryjnych rozpatrywany był zakres od 10 μg/kg do 100 μg/kg i ze wstępnych badań wynika, że metoda działa dobrze w całym zakresie, chociaż ostateczna walidacja została wykonana tylko w zakresie od 3,5 μg/kg do 28,1 μg/kg.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16923:2017-07 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie toksyny T-2 i toksyny HT-2 w zbożach i produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS po oczyszczaniu SPE
Data publikacji 11-12-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 16923:2017 [IDT]
ICS 67.060, 67.230