PN-EN 16906:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zdolności zapłonowych olejów napędowych -- Silnikowa metoda BASF

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania służącą oznaczaniu liczb cetanowych („LC”) w oleju napędowym, w zakresie od LC 45 do LC 63, z użyciem standardowego jednocylindrowego, czterosuwowego silnika z wtryskiem pośrednim. Liczba cetanowa jest miarą charakterystyki zapłonu olejów napędowych w silnikach o zapłonie samoczynnym. Liczba cetanowa jest oznaczana przy stałej prędkości silnika badawczego wyposażonego w komorę wirową.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zarówno do destylatów, jak i parafinowych olejów napędowych przeznaczonych do użycia w silnikach wysokoprężnych, w tym zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), dodatków polepszających właściwości zapłonowe lub innych dodatków. Skala liczby cetanowej obejmuje zakres od zera do 100, ale typowe badanie wykonuje się obecnie w zakresie od około 40 LC do około 75 LC.

Niniejsza procedura dla silnika badawczego może być używana do badania innych paliw, takich jak oleje syntetyczne i roślinne. Jednak próbki o właściwościach paliwa, które zakłócają ciśnienie wstępnego podawania do pompy paliwowej z uwagi na grawitację, np. ze względu na dużą lepkość, można stosować tylko w ograniczonym zakresie. Dane dotyczące precyzji dla takich paliw nie są dostępne na obecnym etapie. Trwają prace nad danymi dotyczącymi precyzji dla parafinowych olejów napędowych.

Uwaga 1 Do celów niniejszej Normy Europejskiej wyrażenia „% (m/m)” i „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy i ułamek objętościowy.

Uwaga 2 Metoda badania jest również odpowiednia do oznaczania liczby cetanowej poza zakresem podanym w zakresie normy, jednak precyzja dotyczy tylko paliw o liczbie cetanowej mieszczącej się w określonym zakresie.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16906:2017-10 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zdolności zapłonowych olejów napędowych -- Silnikowa metoda BASF
Data publikacji 28-12-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16906:2017 [IDT]
ICS 75.160.20