PN-EN 16868:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Powietrze atmosferyczne -- Pobieranie i analiza obecnych w powietrzu cząstek pyłku kwiatowego i zarodników grzybów mających związek z alergią – Objętościowa metoda Hirsta

Zakres

Niniejszy dokument zawiera opis procedury ciągłego pobierania próbek i oznaczania stężenia cząstek pyłku kwiatowego i zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznym z zastosowaniem objętościowego próbnika typu Hirst [1] [2] [3] (patrz Załącznik A) lub równoważnej metody zapewniającej otrzymanie porównywalnych danych. Niniejszy dokument zawiera opis zarówno procedury pobierania próbek ale i procedury analizy do celów związanych z alergią. Do innych zadań wspomnianych we wprowadzeniu, mogą być potrzebne inne informacje

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16868:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Powietrze atmosferyczne -- Pobieranie i analiza obecnych w powietrzu cząstek pyłku kwiatowego i zarodników grzybów mających związek z alergią – Objętościowa metoda Hirsta
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 16868:2019 [IDT]
ICS 13.040.20