PN-EN 16860:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kolejnictwo -- Wymagania i ogólne zasady zabezpieczania ładunku w kolejowym transporcie towarowym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia ładunku w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wagonów towarowych o prędkości pociągu do 120 km/h. Dokument stanowi podstawę do projektowania i wdrażania metod zabezpieczenia ładunku. Dodatkowe wymagania w przypadku wagonów przeznaczonych do transportu ładunku specjalnego i/lub z wbudowanym mocowaniem ładunku (np. cystern, wagonów samowyładowczych, wagonów do przewozu samochodów, wagonów do przewozu zwojów i wagonów do transportu intermodalnego), nie są częścią niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16860:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Wymagania i ogólne zasady zabezpieczania ładunku w kolejowym transporcie towarowym
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16860:2019 [IDT]
ICS 45.060.20, 55.180.99