PN-EN 16858:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie melaminy i kwasu cyjanurowego w artykułach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego w artykułach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Metoda została zwalidowana w badaniu międzylaboratoryjnym próbek preparatów mlecznych dla niemowląt, preparatów sojowych dla niemowląt, mleka w proszku, mleka pełnego, napoju sojowego i mleka czekoladowego, wzbogaconych w zakresie od 0,71 mg/kg do 1,43 mg/kg dla melaminy i od 0,57 mg/kg do 1,45 mg/kg dla kwasu cyjanurowego. Granice oznaczalności (LOQ) dla melaminy i kwasu cyjanurowego w żywności wynoszą, odpowiednio, 0,05 mg/kg i 0,25 mg/kg. Górna granica zakresu roboczego wynosi do 10 mg/kg dla melaminy i do 25 mg/kg dla kwasu cyjanurowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16858:2017-07 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie melaminy i kwasu cyjanurowego w artykułach żywnościowych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
Data publikacji 11-12-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 16858:2017 [IDT]
ICS 67.050