PN-EN 16847:2016-02 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Nawozy -- Oznaczanie czynników kompleksujących w nawozach -- Identyfikacja kwasu heptaglukonowego metodą chromatografii

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę chromatograficzną, która umożliwia identyfikację kwasu heptaglukonowego (HGA) w nawozach zawierających kompleksy metali z kwasem heptaglukonowym.
Niniejsza metoda ma zastosowanie do nawozów WE uwzględnionych w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 [1], zawierających skompleksowane mikroskładniki pokarmowe.
UWAGA Pełne nazwy czynników chelatujących wymienionych w tym dokumencie, patrz Załącznik E.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16847:2016-02 - wersja polska
Tytuł Nawozy -- Oznaczanie czynników kompleksujących w nawozach -- Identyfikacja kwasu heptaglukonowego metodą chromatografii
Data publikacji 16-11-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 16847:2016 [IDT]
ICS 65.080