PN-EN 16842-9:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 9: Wózki kompletacyjne, wózki jezdniowe podnośnikowe czołowo-boczne (obustronne) oraz czołowo-boczne z podnoszonym stanowiskiem operatora

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° nieobciążonych wózków kompletacyjnych, wózków jezdniowych podnośnikowych czołowo-bocznych (obustronnych) oraz czołowo-bocznych z podnoszonym stanowiskiem operatora (określanych dalej jako wózki), zgodnych z ISO 5053-1. Norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Zakres niniejszej normy nie obejmuje widoczności wózków poruszających się w wąskich korytarzach i/lub poruszających się z operatorem podniesionym (powyżej 500 mm). Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków kompletacyjnych, wózków jezdniowych podnośnikowych czołowo-bocznych (obustronnych) oraz czołowo-bocznych z podnoszonym stanowiskiem operatora. Niniejsza część EN 16842 dotyczy istotnych zagrożeń, sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych odnoszących się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn, gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16842-9:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 9: Wózki kompletacyjne, wózki jezdniowe podnośnikowe czołowo-boczne (obustronne) oraz czołowo-boczne z podnoszonym stanowiskiem operatora
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16842-9:2019 [IDT]
ICS 53.060