PN-EN 16842-6:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 6: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° dla wózków jezdniowych podnośnikowych z siedzącym operatorem oraz wózków terenowych z masztem (określanych dalej jako wózki) bez obciążenia, o udźwigu ponad 10 000 kg, zgodnych z ISO 5053-1. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków jezdniowych podnośnikowych z siedzącym operatorem i wózków terenowych z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg. W niniejszej części EN 16842 w Załączniku ZA, Tablica ZA.1 podano istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16842-6:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 6: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16842-6:2018 [IDT]
ICS 53.060