PN-EN 16842-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 4: Wózki ze zmiennym wysięgiem o udźwigu do 10 000 kg włącznie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360° wózków z własnym napędem, ze zmiennym wysięgiem, z siedzącym operatorem (określanych dalej jako wózki), bez obciążenia, o udźwigu do 10 000 kg włącznie, zgodnych z ISO 5053-1. Norma jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków i należy je stosować do wózków z własnym napędem, ze zmiennym wysięgiem, o udźwigu do 10 000 kg włącznie. Niniejsza część EN 16842 podaje istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta. Niniejszy dokument nie dotyczy terenowych wózków ze zmiennym wysięgiem (patrz EN 15830).

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16842-4:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 4: Wózki ze zmiennym wysięgiem o udźwigu do 10 000 kg włącznie
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16842-4:2019 [IDT]
ICS 53.060