PN-EN 16842-3:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 3: Wózki z masztem wysuwnym o udźwigu do 10 000 kg włącznie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i procedury badań widoczności w zakresie 360°, bez obciążenia, dla wózków z masztem wysuwnym, z operatorem siedzącym lub stojącym (określane dalej jako wózki) o udźwigu do 10 000 kg włącznie, zgodnych z ISO 5053-1. Ten dokument jest przeznaczony do stosowania łącznie z EN 16842-1. Jeśli określone wymagania niniejszej części zmieniają wymagania ogólne podane w EN 16842-1, wymagania niniejszej części dotyczą konkretnych wózków należy je stosować do wózków z masztem wysuwnym z operatorem siedzącym lub stojącym o udźwigu ≤ 10 000 kg. W niniejszej części EN 16842 podano istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do widoczności, którą ma operator odpowiednich maszyn gdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez producenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16842-3:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 3: Wózki z masztem wysuwnym o udźwigu do 10 000 kg włącznie
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16842-3:2018 [IDT]
ICS 53.060