PN-EN 16796-4:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Zużycie energii w wózkach jezdniowych -- Metody badań -- Część 4: Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe ze zmiennym wysięgiem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody pomiaru zużycia paliwa przez wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe ze zmiennym wysięgiem, które zostały opisane w ISO 5053-1, zwane dalej wózkami. Niniejszy dokument nie dotyczy wózków z obrotowym mechanizmem podnoszenia o zakresie obrotu większym niż 5° w obie strony osi wzdłużnej wózka. Niniejsza część powinna być stosowana łącznie z EN 16796-1. Przy czym tam, gdzie postanowienia w niej zawarte różnią się od tych z Części 1, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Części 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16796-4:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Zużycie energii w wózkach jezdniowych -- Metody badań -- Część 4: Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe ze zmiennym wysięgiem
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16796-4:2019 [IDT]
ICS 53.060