PN-EN 16777:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego -- Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą, lub w przypadku produktów gotowych do użytku - wodą.
W niniejszym dokumencie odniesiono się do produktów stosowanych w obszarze medycznym do dezynfekcji nieporowatych powierzchni, łącznie z powierzchnią wyrobów medycznych, bez działania mechanicznego.
Niniejszy dokument stosuje się w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych. Takie sytuacje występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład:
─ w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych;
─ w przychodniach szkolnych, żłobkach, przedszkolach i domach opieki;
oraz mogą występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjentów.
UWAGA 1 Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania preparatów przeznaczonych do obrotu lub substancji czynnych w stosunku do wirusów, w warunkach ich używania.
UWAGA 2 Metoda ta odpowiada badaniu fazy 2, etap 2.
W EN 14885 szczegółowo przedstawiono powiązania różnych badań z innymi oraz z „zaleceniami stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16777:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego -- Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 16777:2018 [IDT]
ICS 11.080.20