PN-EN 16774:2016-06 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz wyposażenia towarzyszącego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono konwertor stalowniczy i wyposażenie towarzyszące (nazywane linią technologiczną konwertora), stosowane przy wytwarzaniu stali niestopowych i nierdzewnych, jak określono w 3.1 i zilustrowano w Załączniku B.
W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożenia oraz zdarzenia niebezpieczne dotyczące linii technologicznej konwertora. Obejmuje ona zamierzone zastosowanie oraz możliwe do przewidzenia niewłaściwe wykorzystanie.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas transportu, montażu, przekazania do użytkowania, działania, konserwacji (jak opisano w Rozdziale 5) oraz wycofywania z eksploatacji/demontażu wyposażenia.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
Konwertora stalowniczego i wyposażenia towarzyszącego w tlenowym procesie wytwarzania stali
— od gorącego metalu/ciekłej stali i załadunku złomu;
— poprzez rafinację tlenem i mieszanie;
— wyposażenie do pomiaru temperatury i pobierania próbek;
— aż do spustu, łącznie z urządzeniem do zatrzymywania żużla;
— systemy chłodzenia;
— urządzenia do konserwacji (np. urządzenie do wymiany wyłożenia, urządzenie do naprawy otworu spustowego);
— procesów powiązanych interfejsami/interakcjami (np. zależnie od projektu, sterowania) do
— mediów,
— urządzeń do oczyszczania z gazów pierwotnych i wtórnych,
— systemów transportu materiałów i systemów kadzi do wprowadzania pierwiastków stopowych,
— wózków do transportu kadzi stalowniczych i żużlowych oraz
— wyposażenia do załadunku/spustu stali, np. dźwigów, koryta do załadunku złomu, kadzi i kadzi żużlowych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań bezpieczeństwa dotyczących:
— zastosowania w procesie innego medium niż tlen, azot, argon i sprężone powietrze;
— instalacji oczyszczania z gazów pierwotnych i wtórnych;
— urządzeń pomiarowych ze źródłami promieniotwórczymi;
— systemów transportu materiałów i kadzi do wprowadzania pierwiastków stopowych;
— wózków do transportu kadzi stalowniczych i żużlowych;
— wyposażenia do załadunku/spustu stali i usuwania żużla, np. dźwigów, koryta do załadunku złomu, kadzi i kadzi żużlowych;
— wciągarek pomocniczych i podnośników.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do linii technologicznej konwertora wyprodukowanej przed datą ogłoszenia niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16774:2016-06 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz wyposażenia towarzyszącego
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 16774:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 77.180