PN-EN 16770:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Systemy odciągowe pyłu i wiórów do instalacji wewnętrznych -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje wszystkie zagrożenia znaczące, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia wymienione w Rozdziale 4, istotne dla systemów odciągowych pyłu i wiórów do instalacji wewnętrznych, przeznaczonych do podłączenia do maszyny, zaprojektowanych do połączenia z obrabiarką, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i niewłaściwie w warunkach przewidzianych przez producenta, które da się racjonalnie przewidzieć.
Niniejszej dokument nie ma zastosowania do:
a) systemów odciągowych z nominalną objętość przepływu ponad 8 000 m³/h-1 i/lub objętością pyłu w załadowanej części ekstraktora pyłu powyżej 3,5 m³;
b) odkurzaczy zgodnych z EN 60335-2-69;
c) systemów odciągowych z wentylatorami zainstalowanymi w części załadowanej pyłem;
d) sprzęt odciągający (np. przewody odciągające, dukty) w obrabiarkach, tj., włącznie z gniazdka do którego podłączony jest układ ekstrakcji;
e) systemów odciągowych przeznaczonych do kurzu z wartością KST powyżej 200 bar ms-1, minimalnej energii zapłonu poniżej 10 mJ i/lub niższy poziom wybuch poniżej 30 g/m-3;
f) systemów odciągających zaprojektowanych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem, np. pył > 50% niższy poziom zagrożenia wybuchem;
g) systemów zaprojektowanych do odciągania dla maszyny z wyższym ryzykiem spowodowania zapłonu.
Niniejsza dokument nie ma zastosowania do maszyn, które zostały wyprodukowane przed datą opublikowania jej jako Norma Europejska.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16770:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Systemy odciągowe pyłu i wiórów do instalacji wewnętrznych -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 18-01-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN 16770:2018 [IDT]
ICS 79.120.10