PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dla oleju napędowego B10 do pojazdów samochodowych, będącego przedmiotem obrotu i dostaw, to znaczy oleju napędowego zawierającego do 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Stosuje się ją do paliwa przeznaczonego do użycia w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym odpowiednich do pracy na oleju napędowym B10 do pojazdów samochodowych.

UWAGA 1 Produkt ten jest dozwolony w Europie [4], ale w ustawodawstwie krajowym mogą być ustanowione dodatkowe wymagania lub zasady dotyczące, lub nawet zakazujące, wprowadzania do obrotu lub dostaw tego produktu.

UWAGA 2 W niniejszej Normie Europejskiej zastosowano odchylenia typu A (patrz Załącznik B).

UWAGA 3 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbole „% (m/m)“ oraz „% (V/V)“ oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy lub ułamek objętościowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16734:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16734:2016-09 - wersja polska, PN-EN 16734:2016-09 - wersja angielska, PN-EN 16734:2016-09/Ap1:2017-09 - wersja angielska
ICS 75.160.20