PN-EN 16726+A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki jakościowe gazu, parametry i ich granice, dla gazów sklasyfikowanych jako grupa H, które mają być przesyłane, zatłaczane do magazynów i z nich odbierane, dystrybuowane i użytkowane.
UWAGA Informacje o rodzinach gazów i grupach gazu, patrz EN 437.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy gazów przesyłanych sieciami odizolowanymi.
Do biometanu mają zastosowanie dodatkowe wymagania podane w prEN 16723-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16726+A1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN 16726:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16726:2016-02 - wersja polska, PN-EN 16726:2016-02 - wersja angielska
ICS 75.060