PN-EN 16723-1:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 1: Wymagania dotyczące biometanu zatłaczanego do sieci gazu ziemnego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań biometanu w punkcie wejścia do sieci gazu ziemnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16723-1:2016-12 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 1: Wymagania dotyczące biometanu zatłaczanego do sieci gazu ziemnego
Data publikacji 30-08-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN 16723-1:2016 [IDT]
ICS 27.190