PN-EN 1672-1:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pojęcia podstawowe -- Część 1: Wymagania z zakresu bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do komercyjnych i przemysłowych maszyn dla przemysłu spożywczego jak zdefiniowano w Rozdziale 3, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach użytkowania nieprawidłowego, które dają się przewidzieć przez producenta (patrz Rozdział 4).
W niniejszej Normie Europejskiej podano zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne, które występują podczas transportu, montażu i instalowania, przekazywania do eksploatacji, ustawiania, szkolenia, programowania, przestawienia procesu, działania, czyszczenia, wykrywania uszkodzeń i konserwacji.
W niniejszej Normie Europejskiej podano takie ryzyko, które powszechnie występuje w maszynach dla przemysłu spożywczego i dla których można ustalić wspólne wymagania techniczne, które mogą być stosowane do wszystkich (lub większości) maszyn które mają te szczególne zagrożenia.
Wykluczenia:
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania dla następujących maszyn:
— maszyn dla przemysłu spożywczego przeznaczonych do użytku domowego;
— maszyn dla przemysłu spożywczego zawartych w spisie norm konkretnych maszyn w Załączniku C;
— pakowarek;
— maszyn stosowanych w sektorach rolnym i hodowli zwierząt.
W niniejszej Normie Europejskiej nie podano ryzyka związanego z higieną dla konsumenta produktu spożywczego przetwarzanego w maszynie dla przemysłu spożywczego. To ryzyko jest podane w EN 1672-2:2005+A1:2009.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do maszyn dla przemysłu spożywczego wyprodukowanych przed datą jej opublikowania jako Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1672-1:2014-12 - wersja polska
Tytuł Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pojęcia podstawowe -- Część 1: Wymagania z zakresu bezpieczeństwa
Data publikacji 06-04-2016
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Wprowadza EN 1672-1:2014 [IDT]
ICS 67.260