PN-EN 16711-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Tekstylia -- Oznaczanie zawartości metali -- Część 3: Oznaczanie uwalniania ołowiu roztworem sztucznej śliny

Zakres

Opisano metodę oznaczania szybkości uwalniania się ołowiu ze wszystkich części wyrobów włókienniczych.
UWAGA Metoda badania ma na celu wykazanie, że szybkość uwalniania ołowiu z takiego wyrobu lub wszelkich dostępnych części wyrobu, niezależnie od tego, czy są one powlekane czy niepowlekane, nie przekracza 0,05 μg/cm2 na godzinę oraz że w przypadku wyrobów powlekanych powłoka jest wystarczająca w celu zapewnienia, by ta szybkość uwalniania nie została przekroczona w okresie co najmniej dwóch lat użytkowania wyrobu w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach, patrz załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, kolumna 2 poz. 63 pkt. 7 akapit drugi.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16711-3:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Oznaczanie zawartości metali -- Część 3: Oznaczanie uwalniania ołowiu roztworem sztucznej śliny
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 16711-3:2019 [IDT]
ICS 59.060.01