PN-EN 16698:2016-01 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek ilościowych i jakościowych fitoplanktonu z wód śródlądowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury dotyczące pobierania próbek fitoplanktonu z wód śródlądowych i opisano metody pobierania próbek fitoplanktonu z wód śródlądowych (np. z rzek i kanałów lub jezior, stawów, zbiorników i innych sztucznych zbiorników wodnych). W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne do pobierania próbek fitoplanktonu do jakościowych i ilościowych badań limnologicznych oraz monitorowania jakości wody, np. określania stanu ekologicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16698:2016-01 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek ilościowych i jakościowych fitoplanktonu z wód śródlądowych
Data publikacji 11-10-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 16698:2015 [IDT]
ICS 13.060.70