PN-EN 16615:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu przecierania w obszarze medycznym (badanie w 4 obszarach ) -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego i bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych produktów dezynfekcyjnych, które mają jednorodną i fizycznie trwałą postać kiedy są rozcieńczone woda twardą - lub w przypadku produktów gotowych do użytku - wodą. W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się do produktów używanych w obszarze medycznym w celu dezynfekcji nieporowatych powierzchni za pomocą przecierania - niezależnie od tego czy są objęte dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych EWG/93/42, czy nie.
Niniejsza Norma Europejska uwzględnia gotowe do użycia chusteczki, które są nasączone roztworem biobójczym.
W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się do obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych Takie wskazania występują podczas opieki nad pacjentem, na przykład:
- w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych;
- w przychodniach szkolnych, przedszkolach i żłobkach oraz domach opieki;
a także mogą wystąpić w miejscu pracy i w domu.
Włączono również zakłady usługowe takie jak pralnie i kuchnie, dostarczające produkty bezpośrednio do pacjentów.
UWAGA Niniejsza metoda odnosi się do badania fazy 2, etap 2.
W EN 14885 określono szczegółowo wzajemne powiązanie różnych badań i "zaleceń stosowania".

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16615:2015-06/Ap2:2016-07E
View FilePN-EN 16615:2015-06/Ap1:2015-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16615:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu przecierania w obszarze medycznym (badanie w 4 obszarach ) -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)
Data publikacji 10-06-2015
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 16615:2015 [IDT]
ICS 11.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN 16615:2015-06/Ap2:2016-07E, PN-EN 16615:2015-06/Ap1:2015-11E