PN-EN 16603-60-21:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów

Zakres

W niniejszej normie określono funkcje i działanie żyroskopu jako części projektu kosmicznego. Niniejsza norma obejmuje aspekty wymagań funkcjonalnych i dotyczących wydajności, łącznie z nazewnictwem, definicjami, wskaźnikami funkcjonalnymi i wydajności na potrzeby specyfikacji wydajności kosmonautycznych żyroskopów pokładowych. Niniejsza norma skupia się na specyfikacjach funkcjonalnych i wydajności z wyjątkiem masy i mocy, interfejsu TM/TC i struktury danych. Z punktu widzenia kontekstu określonego projektu, dopuszcza się dopasowanie wymagań określonych w niniejszej normie do rzeczywistych wymagań konkretnego profilu i okoliczności projektu. Sprawdzenie wymagań poprzez badania dopuszcza się wyłącznie na poziomie kwalifikacyjnym lub na poziomie odbiorczym. Do dostawcy należy, w porozumieniu z klientem, zdefiniowanie odpowiedniego podejścia do weryfikacji w ramach określonego zamówienia, zgodnie z Podrozdziałem 5.2 ECSS-E-ST-10-02. Niniejsza norma nie dotyczy żyroskopów używanych w rakietach nośnych. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16603-60-21:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16603-60-21:2018 [IDT]
ICS 01.040.49, 49.090, 49.140