PN-EN 16603-20-20:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące konstrukcji i połączeń elektrycznych do zasilania energią

Zakres

Docelowe zastosowania podane w niniejszej normie stanowią wszystkie zadania, które tradycyjnie wymagają dostarczania energii i ochrony za pośrednictwem LCL/RLCL (nauka, obserwacje ziemi, nawigacja) z wyjątkiem aplikacji dla których dostawa energii i ochrona zapewniane są przez bezpieczniki (np. większość GEO satelitów telekomunikacyjnych). Niniejsza norma dotyczy dostarczania energii za pośrednictwem LCL/RLCL do instalacji elektrycznych i ogólnie do satelitów, w odniesieniu do których wymagane jest, aby były wolne od uszkodzenia jednego elementu systemu. Niniejsza norma ma zastosowanie wyłącznie do zasilania głównej magistrali dostarczającej energię za pośrednictwem LCL/RLCL do zewnętrznych odbiorników satelitów. Dotyczy to również konkretnego przypadku LCL (grzejnik LCL lub HLCL). HLCL są elementami zabezpieczającymi dostawę energii do grzejników na statku kosmicznym. Nie uwzględniono wewnętrznej ochrony instalacji poprzez LCL/RLCL. W niniejszej normie nie uwzględniono równoległej pracy LCL w celu zwiększenia niezawodności obwodu zasilania, ponieważ możliwość taka nie zwiększa niezawodności ogólnych funkcji (tzn. LCL plus obciążenie). W rzeczywistości, typowa wartość niezawodności LCL (ograniczona do utraty jego zdolności do włączenia) wynosi 20 FIT lub mniej. Jeśli wskaźnik awaryjności odbiornika, który ma być podłączony do obwodu LCL jest znacznie wyższy od tego, który został podany w normie, nie ma konieczności powielania LCL w celu zasilania tego odbiornika. Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16603-20-20:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące konstrukcji i połączeń elektrycznych do zasilania energią
Data publikacji 08-11-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16603-20-20:2018 [IDT]
ICS 49.140